Seachtain na Gaeilge

Seachtain na Gaeilge
Seachtain na Gaeilge in Loreto
Monday, March 16, 2015 - 11:49

Bhí Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh againn i gColaiste Loreto ón 1ú – 17ú de Mhárta.

I rith na laethanta, bhí i bhfad níos mó Gaeilge le chloisteail agus le feiceáil timpeall na scoile. D'fhoghlaim na ranganna go leor dánta, rannta, seanfhocail, amhráin agus rincí Gaelacha.

Bhí “Lá Glas” againnn ar an 16ú de Mhárta. Bhí ceolchoirm agus ceiliúradh na teanga againn agus ghlac achán cailín páirt ann. Bhí na cailíní ar fheabhas! Is léir gur bhain gach duine chuid mhór taitneamh as an ocáid iontach seo.

Seo iad na cailíní a bhuaigh “Gaelgeoir na Seachtaine”.
Rinne na cailíní seo sár-iarracht chun an teanga a úsáid níos mó i rith Seachtain na Gaeilge
Naíonán Shóisearacha – Holly
Naíonán Shinsearacha – Neasa
Rang a hAon – Maria
Rang a Dó – Zara agus Emily
Rang a Trí – Adelaide
Rang a Ceathair – Sofia
Rang a Cúig – Chloe
Rang a Sé – Freyja and Emer

Irish week was celebrated here in Loreto College from the 1st to the 17th of March.

During those days, there was a lot more Irish to be heard and seen around the school. The classes learned a lot of poems, rhymes, old Irish sayings, songs and Irish dances.

We enjoyed a “Green day” on the 16th of March. We had a concert and a celebration of the language and every girl took part in this. The girls were excellent! It's clear that everybody thoroughly enjoyed this wonderful occasion.

Here are the prizewinners of “Gaeilgeoir na Seachtaine”.
These girls made a huge effort to use Irish a lot more throughout Irish week.

Junior Infants – Holly
Senior Infants – Neasa
1st Class – Maria
2nd Class – Zara and Emily
3rd Class – Adelaide
4th Class – Sofia
5th Class – Chloe
6th Class – Freyja and Emer